Beleid

Een schoolplan beschrijft het beleid van de school voor een periode van vier jaar. Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten.

Ons schoolplan is bestemd voor zowel het bestuur van Scholengroep Veluwezoom als voor de directie, personeel en externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die de directie maakt om haar doel (en) voor de komende 4 jaren te bereiken. Dit schoolplan wordt door het bestuur van de Scholengroep goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de Inspectie Basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document omdat het richting geeft aan handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

 

Het schoolbestuur is volgens de wet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde onderwijs.

Obs Annie M.G. Schmidt is een actieve, bedrijvige school, waarbinnen eigen initiatieven van leraren en leerlingen tot ontplooiing kunnen komen; een school die keuzes durft te maken en deze ook wil verantwoorden.