Onze werkwijze

In de jongste groep zitten kinderen van groep 1, 2 en 3 bij elkaar. Het onderwijs is gebaseerd op het opdoen van ervaringen en de aanvankelijk lees- en rekenprocessen. In het groepslokaal maken we gebruik van hoeken, waarin mogelijkheden worden geboden om eigen ervaringen te verwerken. In deze ervaringsgerichte omgeving worden de kleuters geconfronteerd met wisselende situaties en worden ze uitgedaagd om na te denken en mee te doen. Deze hoeken bieden de jongste kinderen ruime kansen voor veelzijdig spel en eigen zingeving. 

We werken met de methode Piramide, die alle voor kleuters vereiste onderdelen bevat. In deze methode is aandacht voor coöperatief leren en aandacht voor pientere kinderen.  Door middel van projecten wordt de wereld dichtbij huis en school onderzocht. Ontwikkelingsmaterialen worden hierbij als ondersteuning gebruikt. U, als ouders, wordt via de spelinloop momenten bij dit programma betrokken. U kunt dan zelf zien hoe onze kleuters werken.

Bij kinderen vanaf een jaar of 6 verschuift het accent van ervaringsgericht naar programmatisch gericht onderwijs volgens methoden. We gebruiken voor de instructiemomenten het directe instructiemodel: het basisprogramma wordt aan alle kinderen aangeboden met mogelijkheden tot verrijking, verdieping en herhaling. Na de instructie door de leerkracht wordt de stof zelfstandig of in groepjes verwerkt. Op die momenten kan een leerkracht verlengde instructie geven aan een [groepje] leerling[en]. We beschikken hiervoor over een uitgebreid aanbod aan leer- en hulpmiddelen.
De wet schrijft voor in welke vakken kinderen onderwijs moeten krijgen. Van elk vak is aangegeven welke (kern)doelen je moet bereiken. Wij hebben onze lesmethoden zo gekozen dat het behalen van de kerndoelen mogelijk is. Binnen die methoden komt in ieder geval de ‘basisstof’ aan de orde. 

Onze middelste kinderen zitten in de groep met kinderen uit groep 4, 5 en 6. De oudste kinderen zitten in de groep 7 en 8.Dit schooljaar 2018-2019 ligt onze focus op ervaring opdoen in het projectmatig werken. We willen ons onderwijs zo nog betekenisvoller voor de kinderen maken.