Kennis-maken of inschrijven

Een fijne plek

Wij willen dat ieder kind zich veilig en fijn voelt op school. Wij doen daar dan ook extra ons best voor. Zo starten we het schooljaar met veel kennismakingsspellen. We stellen samen met de kinderen de groepsafspraken op en wekelijks wordt een afspraak centraal gesteld.

 

In de groepen nemen we regelmatig de tijd om onze omgang met elkaar te bespreken en evalueren. Als kinderen eigen emoties beter begrijpen en leren zich in te leven in een ander, komt dat ten goede aan een positieve en veilige sfeer op school. Daarom besteden we naast het schoolse leren ook aandacht aan het sociaal emotioneel leren en werken we preventief om pesten te voorkomen.

 

We volgen twee keer per jaar de sociale veiligheid van kinderen met een persoonlijke vragenlijst. Met die informatie kunnen we een beeld schetsen van de onderliggende verhoudingen en processen in de groep en kunnen we handelen. In ons pestprotocol staat omschreven hoe we omgaan met pestgedrag, deze zit in ons veiligheidsplan.

 

Momenteel onderzoekt het team welke nieuwe sociaal emotionele methode past bij onze visie en kinderen.

 

“Ik ben trots op onze gezellige school” - Emre - groep 8

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren