Kennis-maken of inschrijven

Een gezonde school heeft gezonde resultaten

Kinderen leren eigen initiatief om te zetten in plannen en acties. Bij ons leer je goed samen te werken en te presenteren. 

 

Onze kinderen geven school gemiddeld een 9. Ook zeggen ze zich veilig te voelen op school. Daar zijn we trots op!

foto Emre  

“Ik kijk met veel plezier terug op m’n schooltijd. De meesters & juffen zorgen er niet alleen voor dat we leren, maar ook dat het leren leuk is. Vooral de projecten zijn leuk: eigen vragen opzoeken, experimenteren en zelf dingen bedenken!"

 

 Emre - groep 8

 

 

Welke ontwikkelingen willen we realiseren dit schooljaar?

Als enthousiast team zijn we trots op de school. Toch willen we ons onderwijs blijven verbeteren. Daarom formuleren wij elk schooljaar ontwikkelpunten en communiceren dit ook met ouders. Zo weet iedereen waar we mee bezig zijn. U kunt alle beleidsvoornemens teruglezen in onze schoolgids.

 

Enkele highlights 2018-2019:

  • Participeren in deelname “Gezonde school”
  • Aanschaffen nieuwe methode sociaal emotioneel leren.
  • Invoeren Projectmatig werken
  • Aanbod Engels vanaf groep 5


Hoe werken wij aan onze resultaten?

Wij willen de leeropbrengsten verhogen door de betrokkenheid en actieve houding van kinderen te vergroten. Daarom besteden wij in onze instructies veel aandacht aan diverse manieren van leren (coöperatieve werkvormen). We hebben de methode Blink aangeschaft (wereldoriëntatie in projectonderwijs), daarmee vergroten kinderen actiever hun kennis van de wereld door te ontdekken en onderzoeken. Dit heeft ook positief effect op woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

 

Schooladviezen

De afgelopen jaren hebben onze groep 8 leerlingen de volgende schooladviezen gekregen:

Inline image

 

In de afgelopen schooljaren stromen alle kinderen uit conform de resultaten van ons eigen volgsysteem als de landelijke eindtoets. Hiermee concluderen wij dat we de kinderen goed in beeld hebben, reële verwachtingen hebben van de kinderen en een goed advies geven.

foto Sanne  


“We horen vaak terug van het VO dat onze kinderen goed kunnen samenwerken en werkstukken kunnen maken.”

 

Sanne - leerkracht groep 7/8

Centrale Eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen. 

 

Deze figuur geeft weer dat al onze groep 8 leerlingen, op twee na bij rekenen, in 2017/2018 het fundamentele niveau behaald hebben. Bij lezen en taalverzorging behaalde 50% zelfs het tweede streefniveau (2F).

 

Inline image

 

 

Inline imageInline image

 

Wat vindt de onderwijsinspectie?

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren