Kennis-maken of inschrijven

Een kijkje in de keuken

Ochtend

In de ochtend besteden de meesters en juffen tijd aan het basiswerk (rekenen, lezen, schrijven en taal). Kinderen werken aan hun taak of weektaak, krijgen in kleine groepjes les en verwerken het geleerde zelfstandig of in groepjes. Regelmatig wordt er samengewerkt met andere groepen.

Tijdens het basiswerk is er aandacht voor spelenderwijs leren via rekenspelletjes, door samen opdrachten te oefenen en andere coöperatieve werkvormen. Leren kan immers op veel manieren.

 

Pauze

Tijdens de pauzes is er veel aandacht voor spel: regelmatig speelt de leerkracht mee. We maken plannen om het schoolplein te vernieuwen en daar zal straks ook spel/beweging een belangrijke plek innemen. 

 

Middag

In de middag staat het projectonderwijs centraal. Kinderen werken gedurende enkele weken aan een thema waarin we aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde zoveel mogelijk verbinden. We werken met de methode Blink. Zo maken leggen we met ons onderwijs elke keer de verbinding  met de wereld om ons heen. Zo krijgt ons onderwijs nog meer betekenis.

 

Samen
Tijdens het project houden alle groepen elkaar op de hoogte in de weekbreak. Elk project eindigt met een projectsluiting: ouders komen kijken en kinderen presenteren wat ze hebben geleerd. Kinderen zijn zo meer eigenaar van het eigen leren. In rapportagegesprekken vertellen kinderen dan ook zelf hoe het met ze gaat. Wij praten niet over kinderen, we praten met ze.

 

 

> Lees meer over de Annie M.G. Schmidt in onze schoolgids

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren