Kennis-maken of inschrijven

Kindcentrum de Annie M.G. Schmidt

Wij realiseren ons kindcentrum in samenwerking met Puck&Co.

 

Dit is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Puck&Co heeft gezondheid en spel/plezier hoog in het vaandel staan en sluit aan bij onze visie. Zo kan de school plek bieden voor twee dagopvang-groepen, een peuteropvang-groep en twee peuterspeelzaal-groepen. In de peuteropvang-groep zijn kinderen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie welkom.

Wilt u meer weten over ons kindcentrum? Op onze website vindt u meer informatie.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren