Kennis-maken of inschrijven

Onderwijs maak je samen!

Onderwijs maak je samen! Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de school, goed geïnformeerd worden en helpen bij schoolactiviteiten.

 

Communicatie en informatie

We houden ouders op de hoogte via de schoolapp. Hierop plaatsen we activiteiten, nieuwtjes en oproepen. Maandelijks schrijft de directie een INFO met alle belangrijke zaken zoals de schoolontwikkeling.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Een goede school heeft een goede MR. Ouders en leerkrachten kijken samen naar school en de schoolontwikkeling. De MR geeft advies of instemming en is sparringpartner voor de directie. Leden hebben een positief kritische houding ten aanzien van het reilen en zeilen op school.

In de MR hebben 2 leerkrachten en 2 ouders zitting. Zij worden voor een periode van 2 jaar gekozen. Alle schoolaangelegenheden worden in deze raad besproken. De taken en bevoegdheden staan omschreven in een reglement. De directie treedt op als adviserend lid. De vergaderingen zijn openbaar. 

 

Wilt u in contact komen met de medezeggenschapsraad? Klik dan s punt van punt turnhout apestaart scholengroepveluwezoom punt nl.

 

Oudervereniging

De Annie M.G. Schmidtschool heeft een actieve oudervereniging. Deze is betrokken bij diverse schoolactiviteiten en helpt mee in het organiseren ervan. Voorbeelden zijn het meehelpen met inrichten van de school rondom een bepaald thema bij een project of feestelijke activiteiten zoals de eerste schooldag, Sinterklaas, kerst en Nieuwjaars opening. Wilt u in contact komen met de oudervereniging? Klik dan amgs apestaart scholengroepveluwezoom punt nl.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren