Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Zonder relatie geen prestatie. We vinden het daarom belangrijk dat we onze kinderen kennen. Door regelmatig te observeren en gesprekjes te voeren met kinderen, weten we veel meer over hen. Zo kunnen we aansluiten bij hun leerbehoeften.

 

We gebruiken ook toetsgegevens om een goed beeld te hebben hoe het leren verloopt. Zo kunnen we het leren van kinderen goed volgen. Soms is het nodig om een kind extra uit te dagen, bepaalde stof extra te oefenen of speelt er op een ander vlak wat anders.

 

In ons team werken leerkracht en intern begeleider samen om te kijken wat kinderen of leerkracht nodig hebben om het kind verder op weg te helpen. Ouders worden hier altijd bij betrokken.

 

We vinden een goede samenwerking tussen school, kind en ouder zeer belangrijk. In onze schoolgids en schoolondersteuningsprofiel staat meer informatie over hoe we werken maar ook over wat onze grenzen zijn in het helpen van uw kind. Ook kunt u meer vinden over ons samenwerkingsverband Passendwijs.

 

foto Tonnie  

“Ik vond het moeilijk om de tweetekenklanken te lezen en te schrijven en die wilde ik graag extra oefenen. Samen met de juf hebben we afgesproken dat ik daar meer mee mocht gaan oefenen.’

 

Tonnie – groep 4

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren