Kennis-maken of inschrijven

Schooltijden

Alle kinderen gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Dus ook op woensdag en vrijdag.

 

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020:

Herfstvakantie         14 oktober t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie          23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie   24 februari t/m 28 februari 2020

Pasen                     13 april 2020

Meivakantie            27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart             21 mei en 22 mei 2020

Pinksteren              01 juni 2020

Zomervakantie       13 juli t/m 21 augustus 2020

 

Studiedagen 2019-2020:    

Woensdag            02 oktober 2019

Vrijdag                  22 november 2019

Maandag              03 februari 2020

Dinsdag               14 april 2020

Woensdag           20 mei 2020

Maandag             15 juni

             

Kindcentrum Annie M.G. Schmidt

Wij realiseren ons kindcentrum in samenwerking met Puck&Co. Dit is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Puck&Co heeft gezondheid en spel/plezier hoog in het vaandel staan en sluit aan bij onze visie. Zo kan de school plek bieden voor twee dagopvang-groepen, een peuteropvang-groep en twee peuterspeelzaal-groepen. In de peuteropvang-groep zijn kinderen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie welkom.

Wilt u meer weten over ons kindcentrum? Kijk dan op de website Puck&Co.

 

Documenten

Inschrijfformulier

Schoolgids 2019-2020

School kalender 2019-2020

Verlofaanvraag, uitleg verlofaanvraag en Werkgeversverklaring bij verlofaanvraag

Kindcentrum Annie MG Schmidt Ambitieplan 2019 2023.pdf

samenvatting ambitieplan amgs.pdf

Presentatie jaarplan 2019-2020.pptx

Schoolveiligheidsplan

Schoolondersteuningsprofiel

Privacyreglement Scholengroep Veluwezoom (+toelichting)

Informatiebeveiligings- en privacybeleid

Ouderinstructie Schoudercom

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren