MR / GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

In deze raad hebben 2 leerkrachten en 2 ouders zitting. Zij worden voor een periode van 2 jaar gekozen. Alle schoolaangelegenheden worden in deze raad besproken. De taken en bevoegdheden staan omschreven in een reglement. De directie treedt op als adviserend lid. De vergaderingen zijn openbaar. Voor informatie kunt u bij de huidige MR-leden terecht. Dimitri Osterop en Rob van Voorbergen. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Openbare scholen in de gemeente Rheden. Iedere MR kiest daarvoor 2 leden (een ouder en een leerkracht]) uit zijn midden. Alle schoolaangelegenheden van gemeenschappelijk belang worden in deze raad besproken. De taken en bevoegdheden staan omschreven in een reglement