Oudervereniging

De oudervereniging (OV)

De bekende ouderraad is omgezet in de oudervereniging (OV) OBS Annie M.G. Schmidt. Alle ouders die een kind op onze school hebben zijn in principe lid van de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging heeft een bestuur , dat minimaal bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

 

De taken van de oudervereniging zijn: 

 

  • het organiseren van allerlei activiteiten voor leerlingen en hun ouders
  • het bevorderen van de belangstelling en betrokkenheid bij de ouders voor alles, wat met de school te maken heeft  
  • onderhouden het contact met de klassenouder(s)       

 

De oudervereniging vergadert om de 6 à 8 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar. De namen van de bestuursleden staan in het inlegvel vermeld. U kunt de oudervereniging bereiken via het volgende mailadres: amgs@scholengroepveluwezoom.nl

Klassenouders

Klassenouders

Klassenouders zijn hét aanspreekpunt voor de leerkracht en andere ouders van de groep. Zij assisteren in goed onderling overleg in de groep bij allerlei activiteiten. Ook benadert een klassenouder andere ouders uit de groep om mee te helpen bij een activiteit of een uitstapje. Daarnaast  kunnen de klassenouders meedenken en werken in een activiteitencommissie,  bijv. Sint of Kerst. 

Taakomschrijving klassenouders

Elke groep heeft één of twee klassenouders.  Wat wordt er van u als klassenouder verwacht?

 

  • Schakel zijn tussen leerkracht en ouders:
  • Werven van ouders voor ondersteuning van activiteiten in de klas (bijv. techniekmiddag/ knutselen)
  • Doorgeefluik van signalen van ouders naar de leerkracht.
  • Ondersteuning van de leerkracht bij o.a. lopen naar de gymzaal, bibliotheek, bos, speeltuin, etc.
  • Gastvrouw/-man zijn tijdens de weekbreak (van de eigen groep)
  • Deelname aan werkgroepen t.b.v. grotere activiteiten zoals Sinter/ Kerst/ AMGS dag etc..
  • Afstemming met de leden van de oudervereniging over activiteiten