Schooltijden en kalender

Schooltijden

Alle kinderen gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.10 uur naar school. Dus ook op woensdag en vrijdag. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op het plein, vanaf dat moment is er toezicht. De kinderen van groep 1-2-3 zijn vanaf 8.20 uur welkom in de klas en de groepen 4 t/m 8 vanaf 08.25 uur.

 

Groep 1 t/m 8 

Maandag t/m vrijdag (inloop vanaf 08.20 uur)

08.30 uur t/m 14.10 uur 

 

 

Schoolvakanties schooljaar 2018-02019

  • Herfstvakantie                              15 oktober t/m 19 oktober 2018

  • Kerstvakantie                               24 december t/m 4 januari 2019

  • Voorjaarsvakantie                         4 maart t/m 8 maart  2019

  • Meivakantie                                 22 april t/m 3 mei 2019 

  • Hemelvaart                                  30 en 31 mei
  • Pinksteren                                    10 juni 2019

  • Zomervakantie                              8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen (schooljaar 18/19 volgt zsm!)

Dinsdagmiddag              19-09-2017                                         (vanaf 12.00 uur)        Woensdagmiddag           15-11-2017                                        (vanaf 12.00 uur)          Vrijdagmiddag                22-12-2017                                         (vanaf12.00uur)         
Maandag (hele dag)        05-03-2018
Dinsdag (hele dag)         03-04-2018
Donderdagmiddag          07-06-2018                                         (vanaf 12.00 uur)
Woensdagmiddag           20-06-2018                                         (vanaf 12.00 uur)
Vrijdagmiddag                06-07-2018                                         (vanaf 12.00 uur)